Senteret sitt bannerbilde

Trekanten Legesenter, Kristiansand

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.Aktuelt

Lavere bemanning i juli

23. juni 2017

Vi ber om forståelse for at vi må prioritere hastesaker i juli, framfor  problemstillinger som kan vente.

Dette grunnet lavere bemanning.

SOMMERFERIE TILSTEDELISTE LEGER:

23. juni 2017

Uke 26: Undhjem, Stensrød, Brandsdal og SolaUke 27: Undhjem, Brandsdal, Saucedes og SolaUke 28: Brandsdal, Saucedes

Uke 29:  Saucedes, turnuslegeUke 30: Saucedes, turnuslege

Uke 31: Stensrød, Saucedes, turnuslegeUke 32: Undhjem, Sola, Stensrød, Saucedes, turnuslege

 

 

 

 

 

 

 

E-resept

29. mai 2012

Medisinene bestilles ved legesenteret  og hentes på et hvilket som helst apotek!

Husk å bestille i god tid før du trenger medisinen. Legene må godkjenne resepten. Dette gjør de så snart som mulig så sant de er tisltede, men kan tenkes å være opptatt med andre kommunale oppgaver eller ikke tiltsede av annen grunn, den dagen du ber om den.

Generelt så  trenger  vi derfor bestilling fra deg  1-2 dager før du kan hente på apoteket.

Betalingsautomat

29. mai 2012

Vi har fått betalingsautomat på venterommet. Alle betalinger skal skje der, bortsett fra utestående beløp  fra tidligere som kan gjøres opp i kassa!

Vi ber våre pasienter om helst å bruke bankkort!

Vi hjelper deg gjerne med automaten dersom du trenger veiledning!

Åpningstider

15. mai 2012

Kontoret er åpent fra kl 08.15 - 15.00 hver dag.

Stengt kl 12-12.30 (lunsj)

Tirsdager i partallsuker åpner vi først kl 09. (Møte)

 

 

Time på Dagen = bedre tilgjengelighet

5. januar 2012

Alle leger har "Time-På- Dagen" etter kl 12.30 hver dag man er tilstede. Det betyr at du ved sms bestilling fra dagen, eller telefon samme morgen vil kunne få time samme dag.

SMS-bestilling av time

5. januar 2012

Vi ønsker overgang til at flest mulig bestiller time på sms eller på nett! Gjelder også rask time/ Time-På -Dagen!

Se egen info

Legenes praksisdager

5. januar 2012

Dr Stensrød: mandag,onsdag til 12, torsdag og fredag

Dr Sola: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag til 12

Dr Undhjem: mandag, tirsdag til 12, onsdag og fredag

Dr Saucedo: mandag, tirsdag, onsdag til 12  og fredag

Dr Brandsdal: mandag til 12, onsdag til 12, torsdag og fredag

Time på dagen

26. mars 2010

Undersøkelser viser at det settes opp unødvendig mange kontroller. Pasienter som blir friske av behandling trenger ikke alltid å komme til kontroll. Det er viktigere at de pasientene som ikke blir bra av en evt behandling får tilgang til sin fastlege. Det er da nødvendig at nok timer hver dag er ledige for denne pasientgruppen. 

For å lettest komme i kontakt med oss , er det fordel at flest mulig pasienter benytter seg av sms tjenesten eller timebestilling på nettsiden.